Nuttige informatie:

 • Gelieve uw identiteitskaart mee te brengen bij uw eerste bezoek aan de dokter.

 • Gelieve minstens 24u op voorhand te verwittigen wanneer u uw afspraak niet kan nakomen.
  Zoniet zal u een boete worden aangerekend. Annuleren kan telefonisch of via e-mail.

 • Betaling:
  - In de privépraktijk: bij voorkeur elektronisch (bancontact aanwezig) of cash.
  - In het ziekenhuis wordt gewerkt met centrale inning en zal de factuur u nadien worden opgestuurd.

 • U kan uw beelden en filmpjes meenemen op USB-stick, breng dus gerust een stickje mee.

 • Voorschriften voor medicatie worden steeds gekoppeld aan uw e-ID.

 • Bij afwijkende resultaten wordt u steeds persoonlijk verwittigd, niettemin mag u ons steeds contacteren voor de resultaten, of bij vragen of bezorgdheden.
  Al uw eigen medische resultaten kan u bovendien ook opvolgen via www.cozo.be.
  Contacteer evenwel steeds een arts als deze onduidelijkheden bevatten.